kruopšti

kruopšti
kruõpšti, -čia, -tė intr. 1. stropiai visą laiką dirbti, triūsti: Bobelė kojų nepavelka, o vis dar kruõpščia Ss. Jos kruõpštė, bruko, šukavo, o marti atėjus visus linus suglemžė Gs. Mano motina kruõpščia be tos paliovos J. Ko tu čia teip kruõpštum, ar tau neužteks? J. Visą dieną kruõpštė kruõpštė Lkš. Visą gyvenimą bekruopšdamu, senatvėje turiva savo vietelę . Tokį svečią priimdami, ne tik nuo širdies kruopščia patys šeimininkai, bet jų tarnai, jų kaimynai, visas kaimas dalyvauja tokio svetelio priėmime . | refl.: Kruõpščias, dėl savęs storojas Škn. Merga kruõpščiasi (deda sau kraitį po truputį) dėl savęs J. | Senis kruõpščiasi – dirba negreitai J. 2. refl. ruoštis, baustis: Kruõpščias senis eiti – baudžias J. 3. refl. sunkiai lipti, ropštis: Kruõpščias iš duobės Nm. \ kruopšti; apsikruopšti; iškruopšti; sukruopšti; užkruopšti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • kruopšti — kruõpšti vksm. Mótina kruõpščia be paliovõs …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kruopšti — kruopštùs, kruopšti̇̀ bdv. Buhálteriai yrà kruõpštūs ir kañtrūs žmónės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • kruopštimas — kruopštìmas sm. (2) NdŽ → kruopšti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kruopštus — kruopštùs, kruopšti̇̀ bdv. Buhálteriai yrà kruõpštūs ir kañtrūs žmónės …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsikruopšti — apsikruõpšti, čia, apsìkruopštė intr., tr. apsitvarkyti: Tik apie save apsikruõpšti užtenka darbo Lkš. Dabar jis viską gerai apsikruõpščia, o kai pas mus buvo, tai baisus rungas Gs. Na tik apsikruopšk greičiau, jau ateina svečių! Plk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškruopšti — iškruõpšti, čia, ìškruopštė 1. tr. iškrapštyti. | prk.: Visur iškruopšdamas tuos pačius miringus vaisius abejotiškumo rš. 2. refl. su vargu išlipti, išsiropšti: Išsìkruopštė iš duobės Nm. kruopšti; apsikruopšti; iškruopšti; sukruopšti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kropštis — krõpštis, čiasi, tėsi = kruopšti 2: Krõpščias (baudžias) senis eiti J …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kruopštus — kruopštùs, ì adj. (4) 1. stropus, rūpestingas, darbštus, uolus: Kruopštùs žmogus – darbininkas, ne tinginys, gerai apžiūri namus J. Mokėsi Povilas nors nekaip, bet buvo kruopštus, nuolat užgulęs knygą, ir pamokas iškaldavo atmintinai A.Vien.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sukruopšti — sukruõpšti, čia, sùkruopštė tr. suruošti, sukrapštyti, sutaisyti: Tėvai čėdijo, sùkruopštė, o vaikai jau baigia nugyventi Gs. Jiems viską sukruõpšk, o jie tik ant gatavo Gs. | refl. tr.: Nespėjo šį tą susikruõpšti, ir numirė Dkš. Kruõpškis …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkruopšti — užkruõpšti, čia, ùžkruopštė tr. sunkiai uždirbti: ^ Ką tėvelis dūsaudamas užkruopštė, tą sūnelis klykaudamas išlaido Šk. | refl. tr., intr.: Jie žmonės neišlaidūs ir ne tinginiai, kad tiek užsìkruopštė Gs. kruopšti; apsikruopšti; iškruopšti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”